Vispārīgi noteikumi

Šajā dokumentā SIA “Videoservice” (tekstā saukta arī par Videoservice, Kompāniju vai montētāju) apraksta līguma noteikumus (tekstā - Noteikumi), kas ir juridiska vienošanās starp Klientu (Lietotāju, pakalpojumu pasūtītāju) un Kompāniju.

Videoservice sniegtos pakalpojumus jūs varat izmantot tikai tad, ja piekrītat līguma noteikumiem un piekrītat ievērot visus noteikumu punktus. Izmantojot platformu, jūs automātiski piekrītat Videoservice Līguma vispārīgajiem noteikumiem.

Ja Klients nepiekrīt šī līguma saturam, viņam nav atļauts izmantot Videoservice platformas pakalpojumus www.videoservice.lv un www.videoservice.pro , kā arī platformā sniegto pakalpojumu sarakstu.

Kompānijai ir tiesības mainīt šos Līguma noteikumus, kā arī visu ar šo Līgumu tieši saistīto dokumentu saturu. Kompānija veic visas izmaiņas pēc nepieciešamības un pēc paša vēlēšanas.

Par izmaiņām līgumā Videoservice paziņo platformā www.videoservice.lv un www.videoservice.pro, ir iespējama paziņojuma nosūtīšana uz Klienta e-pastu.

1. Termini   

Lietotājs - fiziska vai juridiska persona, kura ir veikusi savu pasūtījumu Platformā.

Montētājs - persona, kas veic Lietotāja pasūtījuma izpildi.

Materiāli ir teksts, attēli, video, animācija, mūzikas kompozīcija, grafiskie elementi vai citi nodoti materiāli, kas tiek nodrošināti Videoservice pasūtījuma izpildei (tekstā, Lietotāja materiāli, Materiāli).

Tie ir arī teksti, attēli, video, mūzikas kompozīcija, animācija, grafika un jebkuri citi materiāli pasūtījuma veiksmīgai izpildei, kurus Montētājs ir iekļāvis Projektā (tekstā Montētāja materiālu, Materiāli). Dažos gadījumos Lietotāja un Montētāja materiālus kopā var saukt par Materiāliem.

Platforma - vietne ( www.videoservice.lv un www.videoservice.pro ), ar kuras palīdzību Klients var pieprasīt vai pasūtīt video montāžas pakalpojumu no Kompānijas Videoervice. Kvalitatīvai pasūtījumu izpildei Kompānijai ir tiesības piesaistīt trešo personu Montētājus, kuri darbu veiks, pamatojoties uz pušu noslēgto līgumu.

Projekts - process, kurā ir iesaistīts gan Lietotājs, gan Montētājs. Projekta laikā Lietotājs apņemas veikt darbības veiksmīgai pasūtījuma izpildei. Tas ir Materiālu augšupielāde, idejas aprakstīšana, dalība rediģēšanā, komentējot procesu un pieņemot gatavo projektu.

Produkts - Video, kas izgatavots no Materiāliem Projekta izpildes laikā.

2. Materiāli

Materiāli, kurus Lietotājs augšupielādē Videoservice platformā, nedrīkst pārkāpt Latvijas Republikas, kā arī to valstu likumus, kurās produkts tiks izmantots. Lietotājs garantē, ka Materiālu saturā nav pārkāpumu, tostarp nav diskriminācijas, propagandas kādā no tās izpausmēm un citu juridisku, kā arī morālu un ētisku pārkāpumu.

Jebkuru pārkāpumu gadījumā Videoservice ir tiesības atteikties izmantot konkrētu materiālu. Lietotāja augšupielādētie un pārsūtītie materiāli ir viņa īpašums. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par Kompānijai nodotajiem Materiāliem. Lietotāja pienākums ir atlīdzināt Kompānijai un visām projektā iesaistītajām personām visus zaudējumus un citus izdevumus, kas saistīti ar Lietotāja materiāliem.

Montētājam, kā arī Lietotājam, var nebūt intelektuālā īpašuma tiesību uz konkrētiem materiāliem vai citiem radošiem elementiem, ja tiek izmantoti trešo pušu materiāli.

Lietotājam un Montētājam ir tiesības izmantot Produktu.

Montētājs nav atbildīgs par iespējamām sekām Lietotāju materiālu izmantošanas rezultātā.

Lietotājs piešķir Videoservice montētājiem, kā arī visiem iesaistītajiem montētājiem tiesības veikt izmaiņas Materiālos, lai veiksmīgi īstenotu Projektu.

3. Platforma

Videoservice ir ekskluzīvas tiesības uz Platformu. Platforma Videoservice, kas atrodas www.videoservice.pro un www.videoservice.lv , ir īpašnieku privāts īpašums.

3.1. Platformas lietošanas noteikumi

Lietotājam ir aizliegts izmantot Videoservice platformu ar nelikumīgām un nelikumīgām darbībām.

Pēc saviem ieskatiem Videoservice no platformas var izņemt jebkuru materiālu, kas ir pretrunā ar šiem noteikumiem, kā arī esošajiem likumiem.

3.2 Platformas drošība

Videoservice rūpējas par Platformas drošību, bet negarantē tās absolūto drošību. Izmantojot platformu, Lietotājs apstiprina, ka Montētājs negarantē jebkura materiāla absolūtu drošību un konfidencialitāti.

3.3 Par zaudējumiem

Lietotājam ir pienākums atlīdzināt Videoservice zaudējumus, kas radušies saistību neizpildes vai nepareizas izpildes dēļ.

4. Komentāri, sūdzības un ierosinājumi

Lai iegūtu labāku rezultātu, Videoservice platforma piedāvā divvirzienu komunikāciju, strādājot pie projekta. Šajā sakarā Lietotājam ieteicams uzdot jautājumus par pasūtījuma izpildi pirms pasūtījuma izpildes uzsākšanas. Visi turpmākie komentāri tiek pieņemti saskaņā ar izvēlēto pakalpojumu paketi.

Iesniedzot Materiālus Platformā, Lietotājs dod Montētājam, kā arī visiem iesaistītajiem Montētājiem tiesības veikt izmaiņas Materiālos, lai veiksmīgi pabeigtu Projektu.

Ja video Materiāls pārsniedz izvēlētajā tarifā noteikto apjoma ierobežojumu, Lietotājam vai nu jāsamaksā starpība to tarifu izmaksās, kas būs piemērot jūsu sākotnējā videoklipa apjomam, vai arī jāiesniedz video Materiāls atbilstoši norādītajam pirktā tarifa apjomam, pašrocīgi samazinot tā apjomu līdz tarifā noteiktajam. Ja šis pārsniegums netiek novērsts vai starpība nav samaksāta 5 (piecu) dienu laikā pēc sākotnējā maksājuma, Videoservice atgriezīs Lietotājam sākotnējo maksājumu, neuzsākot Materiāla rediģēšana.

Videoservice ir svarīgs kvalitatīvs rezultāts un, ja Montētāja darba rezultātā Lietotājs uzskata, ka Montētājs nespēj nodrošināt pieprasīto pakalpojumu, Lietotājs par to informē Kompāniju 5 (piecu) dienu laikā, sūtot detalizētu sūdzību aprakstu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

5. Norēķini un rēķinu informācija

Videoservice veic norēķinu procesu caur Stripe sistēmu (https://stripe.com/en-lv). Maksājot par pakalpojumu, Lietotājam ir pienākums norādīt šādu informāciju: Kompānijas nosaukums - Videoservice, Adrese - Viestura pr.79-5, Rīga, LV-1005.

Lai veiktu darījumu, Lietotājam ir jābūt pieejamai informācijai par viņa VISA vai MASTER CARD vai citai maksājumu informāciju. Lietotājam ir jāizlasa Stripe pakalpojumu sniedzēja privātuma politika https://stripe.com/en-lv/privacy .

Kompānijai nav piekļuves jūsu maksājumu informācijai, un tā nav atbildīga par jūsu maksājumu informācijas drošību.

6. Kompensācijas pieprasīšana

Videoservice pieņem tikai pamatotu sniegtā pakalpojuma atteikumu 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc samaksas par pakalpojumu. Lietotājam rakstisks atteikums par sniegto pakalpojumu ir jānosūta uz Videoervice e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

Lietotāja pamatotu prasību gadījumā Kompānija var nodrošināt atlaidi norunātās summas apmērā, citu Kompānijas pakalpojumu vai citus bonusus pēc vienošanās. Ja puses nav vienojušās, Kompānija kompensē Lietotājam pakalpojuma izmaksas 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no brīža, kad Klients iesniedz rakstisku paziņojumu par atteikumu.

7. Strīdi vai nesaskaņas

Visi strīdi un nesaskaņas, kas rodas starp Lietotāju un Kompāniju, un kuri nav atrisināti sarunu un pirmstiesas izlīguma ietvaros, tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā pēc Kompānijas atrašanās vietas saskaņā ar vietējo civilprocesa likumu.

Lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai rakstiet mūsu tiešsaistes konsultantam platformā www.videoservice.lv un www.videoservice.pro, ja jums ir kādi jautājumi par šiem līguma noteikumiem vai konfidencialitātes politiku.Kontakti

Videoservice studio, Rīga, Latvija

Tālrunis: +371 29551012

E-pasts: info@videoservice.lv