lv ru en

Paužam Jums patiesu pateicību par labām attiecībām un savstarpēju izpratni, par labiem lietišķajiem kontaktiem starp mūsu firmām, par rūpēm un atklātām uzticības pilnām attiecībām, par augstas klases pieeju un visu mūsu prasību apmierinājumu, kas citām firmām nebija pa spēkam!

Aleksandrs Magarams - City media group Valdes loceklis